Back to top

KOMUNIKATY PRASOWE

Otwarcie wystawy czasowej „Burzliwa młodość”

1 mar 2019

1 marca 2019 r. w Domu Historii Europejskiej otwarta zostanie druga wystawa czasowa pt. „Burzliwa młodość: dorastanie w Europie, od 1945 r. do dziś”. Potrwa ona do końca lutego 2020 r.

Jej tematem będą najważniejsze doświadczenia młodości – od szkoły, pracy, szukania własnej tożsamości, po aktywność polityczną i pierwszą miłość. Wystawa pokaże cztery pokolenia młodych ludzi, którzy dorastali w kluczowych momentach historii Europy: pod koniec lat 40., w latach 60. i 80. XX w. oraz po roku 2000.

Podobnie jak historia dzieciństwa po latach 60. XX w., tak teraz historia młodości stała się przedmiotem badań i rosnącego zainteresowania. Młodzież jest obecnie postrzegana jako ważna grupa, tym bardziej że ostatnie wydarzenia, w tym 50. rocznica wydarzeń z 1968 r., dowiodły, że młodość powszechnie kojarzy się z protestem.

Interaktywna wystawa umożliwi zwiedzającym przekonanie się, że historia młodzieży od lat 40. XX w. w Europie to historia ponadnarodowych powiązań, fermentu prowadzącego do zmian społecznych i większej wolności indywidualnej – a także pęd ku polepszeniu warunków bytowych i wolności w kulturze.

Te same siły kształtowały również projekt europejski, tak więc młodzież jako grupa zaczęła być postrzegana jako forpoczta zmian na kontynencie. Po kryzysie gospodarczym bezrobocie i emigracja młodych ludzi unaoczniły wszystkim powagę sytuacji. W debacie publicznej zaczęto nawet mówić o „straconym pokoleniu” młodych Europejczyków.

Wystawa „Burzliwa młodość” przyjmuje ponadnarodową perspektywę, analizuje również, jak młodzi ludzie ewoluowali w ciągu ostatnich 70 lat od grupy, którą niósł nurt historii, do grupy, która tę historię kształtuje.

Dom Historii Europejskiej jest usytuowany w Parku Leopolda, w sercu dzielnicy europejskiej w Brukseli, Jego otwarcie nastąpiło w maju 2017 r. Unikatową cechą muzeum jest ponadnarodowe i europejskie podejście do historii kontynentu. Dom Historii podjął się uświadamiania obywatelom różnorodnych perspektyw i interpretacji przeszłości oraz zachęca do wymiany idei i podważania aksjomatów, a więc pogłębia zrozumienie europejskiej historii. Muzeum jest otwarte codziennie, wstęp jest bezpłatny, a wystawa stała jest dostępna w 24 językach UE.