Back to top
W tym nagraniu wideo naukowiec z uniwersytetu w Konstancji Gruia Bădescu pokazuje nową rzeczywistość miasta żyjącego z nową granicą.

W połowie marca 2020 r. pojawiło się ogrodzenie z metalowej siatki dzielące zieloną otwartą przestrzeń nad jeziorem, wspólną dla niemieckiego miasta Konstancji i szwajcarskiego Kreuzlingen. Wkrótce rozpoczął się cichy protest przeciwko zamknięciu granicy. Organizatorzy zachęcali wszystkich, których sprawa ogrodzenia dotyczyła osobiście lub którzy chcieli uczestniczyć w odruchu solidarności, by zastanowili się, co mogą przynieść w pobliże ogrodzenia: zdjęcie, list, kłódkę czy inny pomysłowy przedmiot. Hasłem przewodnim było: Przynieś wyłącznie coś pozytywnego. Nie prowokuj. Nie śmieć.