Back to top
Wyraz solidarności zostawiony w odpowiedzi na poprzednią wiadomość, Walencja, Francja, koniec marca 2020 r.

Chociaż uznano ich za bohaterów i świętych, pracownicy służby zdrowia wzbudzali strach i spotykali się z brakiem zaufania. W kilku krajach europejskich media donosiły o przejawach dyskryminacji, a nawet wrogości wobec nich, np. ze strony sąsiadów bojących się zarażenia. Na szczęście te incydenty często równoważyły wyrazy wsparcia i solidarności.

Dar dla Domu Historii Europejskiej w Brukseli.