Back to top
© Sakari Kiuru, Fińska Agencja Dziedzictwa Kulturowego

Pomimo koronawirusa organizacja Hurstin apu („Pomoc Hursti”) dostarczała żywność ubogim i osobom będącym w trudnej sytuacji w dzielnicy Helsinek Kallio, 17 kwietnia 2020 r. Ze względu na izolację ludzie nie ustawiali się w kolejkach, a żywność rozdawano potrzebującym na bieżąco. Ta organizacja charytatywna przez cały rok rozdaje potrzebującym paczki z żywnością i odzieżą, a także organizuje różne imprezy.