Back to top
© Bella Milroy, Chesterfield, Derbyshire.
Bella była wśród 10 artystów pracujących na zlecenie Historic England.

Juliette, Juliette (dźwięki ulicy)

Z nadejściem wiosny i słonecznych, cieplejszych dni, w ogrodzie znajduję tak potrzebne chwile wytchnienia. Połączenie blokady z gwałtownym wystąpieniem objawów sprawiło, że ta mała cenna przestrzeń na świeżym powietrzu ponownie stała się ostateczną bezpieczną przystanią, jaką zawsze dla mnie stanowi; to miejsce, w którym znów odnajduję się w świecie tylko w postaci podmuchu wiatru, cudownego śpiewu ptaków, trajkotu bawiących się dzieci lub moich zamkniętych pod wpływem wiosennego słońca oczu. To jednak naprawdę cud, że można znaleźć taką oazę spokoju, mimo mieszkania w tak gęsto zaludnionych dzielnicach.