Back to top
© Hasso von Henninges (Fundacja Muzeum Poczty i Telekomunikacji)

Dziennik stanu nadzwyczajnego

Opublikowana przez artystę Hasso von Henningesa książka jest zbiorem tekstów dwudziestu autorów, którzy opisują swoje codzienne doświadczenia, rutynę dnia i wrażenia z początków pandemii COVID-19 w marcu i kwietniu 2020 r. Tygodnie te upływały pod znakiem środków walki z koronawirusem i samoizolacji. Swoje przemyślenia autorzy spisali częściowo odręcznie, a częściowo w formie cyfrowej. Ta 260-stronicowa praca wydano w 32 egzemplarzach.

Norymberga, marzec–kwiecień 2020 r.