Back to top
Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique.
© Bernard Fontanel, DEC.

Człowieka z Piltdown

Nauka empiryczna ma dostarczać wiedzę o faktach. Naukowcy jednak nieuchronnie pozostawiają w swych pracach ślady własnych uprzedzeń. Inni z kolei celowo naginają wyniki badań dla własnego zysku. Należał do nich Charles Dawson. Dopiero po czterdziestu latach wyszło na jaw, że odkrycie „człowieka z Piltdown” w 1912 r. było mistyfikacją, która znalazła podatny grunt wśród paleontologów spragnionych potwierdzenia własnych teorii. Jej zdemaskowanie świadczy o sile metody naukowej. W przeciwieństwie do religii czy ideologii hipotezy naukowe można obalić albo potwierdzić.