Back to top
Znak ostrzegający przed minami w wiosce, Obwód ługański, wschodnia Ukraina, lata 2017–2020
© Dom Historii Europejskiej, Bruksela, Belgia

Wojny

Wojna w Kosowie, która zakończyła się w 1999 r., była ostatnim konfliktem zbrojnym najbardziej krwawego stulecia w historii europejskiej. Jednakże nadzieja, że te okropności już się nie powtórzą, nie ziściła się. Niektóre byłe republiki radzieckie padły ofiarami geopolitycznych aspiracji sąsiedniej Rosji. Regionalne napięcia zbrojne i „zamrożone konflikty” to część obecnej rzeczywistości w Europie. Ludność cywilna w Gruzji i Ukrainie była świadkiem działań wojskowych i okrucieństwa. Europejczycy w tych krajach doświadczyli życiowej traumy, a wielu straciło życie lub dom.

Strefy znajdujące się teraz poza linią frontu nadal są niebezpieczne z powodu min i niewypałów.