Back to top
Śladami mojej Europy
© Dom Historii Europejskiej, Bruksela, Belgia

Śladami mojej Europy

Co jednoczy ludzi w Europie? Różnorodność Europy w dużej mierze wynika ze spotkań ponad granicami i wymiany kulturalnej.