Back to top
Krajobrazy europejskie © Dom Historii Europejskiej, Bruksela, Belgia

Krajobrazy europejskie

Oglądany z góry obszar Europy ukazuje ślady historii z nowej perspektywy. Jej krajobrazy są zdecydowanie kulturowe i zachowują ślady ludzkiej działalności w dobrym i złym znaczeniu. Historia doprowadziła do znaczącej różnorodności, pokazując zadziwiające podobieństwa i różnice.