Back to top
Przesłanie solidarności po terrorystycznych zamachach prawicowych ekstremistów, Oslo i Utoya, Norwegia, lipiec 2011 r.
© Riksarkivet, Oslo, Norwegia

Terroryzm

Terroryzm jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa i porządku demokratycznego w Europie i stanowi obecnie część zjawiska światowego w dzisiejszym społeczeństwie. Dokonywane w Europie ataki terrorystyczne o podłożu islamistycznym lub skrajnie prawicowym są gwałtownym wyrazem idei, które stoją w jaskrawej sprzeczności z takimi wartościami, jak różnorodność i pluralizm.

Pożywką dla skrajnych ideologii często są ideologie zwrócone ku przeszłości lub fundamentalizm religijny.

Skonfrontowani z nienawiścią i przemocą ludzie szybko odpowiedzieli solidarnością i apelami o wzajemną akceptację i pokój.