Back to top
Za kulisami – powstawanie wystawy „Burzliwa młodość”

Proces instalacji naszej wystawy czasowej „Burzliwa młodość”, poświęconej czterem pokoleniem młodych ludzi, którzy dorastali w kluczowych momentach historii Europy: pod koniec lat 40., w latach 60. i 80. XX w. oraz po roku 2000.