Back to top
Europa jako Dziewica Maryja
Bazylea, Szwajcaria, (1588 r.) 1628 r.
Sebastian Münster, „Cosmographia” (1488–1552)
© Unia Europejska 2016 r. /Dom Historii Europejskiej, Bruksela, Belgia

Na mapach kreślonych w średniowieczu często rezygnowano z geograficznej dokładności na rzecz chrześcijańskich przesłań i symboliki. W okresie renesansu kontynent europejski był przedstawiany jako Dziewica Maryja, wyraz jego chrześcijańskiej tożsamości.