Back to top
Fałszerstwa w nauce – seria wirtualnych tras zwiedzania Domu Historii Europejskiej

W naturze ludzkiej leży eksploracja otaczającego nas świata, próba nadania mu sensu i lepszego jego zrozumienia – przy użyciu dostępnych nam technik. Teraz skupimy się na oszustwach i fałszerstwach związanych ze stopniowo poszerzającymi się horyzontami Europejczyków: od odkryć geograficznych po współczesną naukę.