Back to top
Manipulowanie pamięcią – seria wirtualnych tras zwiedzania Domu Historii Europejskiej

W tej części staramy się odpowiedzieć na pytanie: czy na rozkaz rządzących można wymazać czyjeś istnienie z historii? Dlaczego państwowa propaganda angażowała się w takie praktyki?