Back to top
Obraz ze stacji projektowania plakatów

Plakaty pełnią funkcję nośników informacji, a także przekazywania wiedzy, ale mogą być też narzędziem manipulacji. Odzwierciedlają społeczne aspiracje ideowe, dążenia do władzy czy bogactwa. Są również silnym głosem obywateli w różnych kwestiach społecznych, kulturowych lub politycznych. Innymi słowy plakaty mogą być zarówno uczestnikami, jak i świadkami konfrontacji ideologicznych w historii Europy. Odzwierciedlają sytuację panującą w danym momencie historii i dają nam bogaty obraz historycznych wydarzeń. Temat wystawy stwarza zatem dorosłym obywatelom i młodzieży dobrą możliwość zdobycia wiedzy, zwiększenia umiejętności korzystania z mediów oraz zbadania historycznej ewolucji „sfery publicznej” w Europie.