Back to top
Historie audiowizualne

Dowiedz się z krótkich filmów nagranych w sąsiedztwie muzeum lub na jego terenie o lokalnych realiach i społecznościach pod kątem śmieci. Interesujące treści z całej Europy oferują cenną wiedzę i zwiększają świadomość wpływu odpadów na nasze otoczenie, a jednocześnie przedstawiają kalejdoskopowy ogląd roli śmieci dziś.