Back to top
Jeden z pierwszych modeli telegrafu używany w Belgii
Londyn, Wielka Brytania, ok. 1844
Cooke i Wheatstone
© Unia Europejska 2016 r. / Dom Historii Europejskiej, Bruksela, Belgia

Telegraf umożliwia prawie natychmiastową komunikację między odległymi miejscami. Informację o przestępstwie popełnionym w jednym mieście można szybko przekazać do innego, podobnie jak światowe ceny towarów. Dzięki podwodnym kablom komunikacja zyskuje globalny wymiar.