Back to top
Suszka do aktu końcowego z Helsinek
Finlandia, 1975 r.
Srebro
© Unia Europejska 2016 r. / Dom Historii Europejskiej, Bruksela, Belgia

To podpis złożony przez Aldo Moro, premiera Włoch i przewodniczącego Rady Wspólnoty Europejskiej, na akcie końcowym Konferencji Helsińskiej. Konferencja dała Wspólnocie Europejskiej po raz pierwszy w historii możliwość przemówienia „jednym głosem”, czyniąc z niej ważny podmiot dyplomatyczny na arenie światowej.