Back to top
Pogrzeb w Kosowie
Jugosławia, 1990 r.
George Merillon
Fotografia
World Press Photo, Amsterdam, Holandia

Proklamacja niepodległości przez Słowenię i Chorwację prowadzi do konfliktu zbrojnego, który następnie rozlewa się na Bośnię i Hercegowinę, gdzie dochodzi do starć grup etnicznych. Wojna, w wyniku której dochodzi do ludobójstwa i czystek etnicznych, kończy się w 1995 r. podpisaniem Układów w Dayton. Prezydent Serbii Slobodan Milošević i inni serbscy dowódcy wojskowi prowadzą czystki etniczne również w Kosowie.