Back to top
Wzór monety euro
Włochy, 1965 r.
© Unia Europejska 2016 r. / Dom Historii Europejskiej, Bruksela, Belgia

Od lat politycy, grupy społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorcy apelowali o utworzenie wspólnej waluty. Już w 1969 r. przywódcy europejscy rozważali możliwość utworzenia unii gospodarczej i monetarnej, a w latach 60. i 70. odbywały się manifestacje popierające tę inicjatywę.