Back to top
Płaskorzeźba na pomniku armii radzieckiej z przemalowanymi na postacie popkultury czerwonoarmistami, później wyczyszczona
Sofia, Bułgaria, 2011 r.
Reprodukcja
Thomson Reuters Corporation, Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Sofia, Bułgaria, 2015 r.
Dom Historii Europejskiej, Bruksela, Belgia

Po 1989 r. ludzie przestali akceptować komunistyczną interpretację historii, zgodnie z którą Związek Radziecki i Armia Czerwona zostały wyniesione do roli wyzwolicieli Europy Środkowej i Wschodniej ze szponów nazistów. Dla wielu ludzi interwencja radziecka była po prostu kolejną okupacją. Komunistyczne pomniki i nazwy ulic stały się przedmiotem publicznej debaty, były usuwane czy wręcz niszczone.