Back to top
Transparent nawiązujący do kryzysu w UE
Oslo, Norwegia, 2012 r.
© Unia Europejska 2016 r. / Dom Historii Europejskiej, Bruksela, Belgia

Kryzys zadłużeniowy oraz skutki kontrowersyjnych środków oszczędnościowych i pakietów ratunkowych to dla Unii Europejskiej jedna z najcięższych prób od czasu jej powstania. Środki te miały służyć ochronie unii walutowej łączącej bardzo różniące się między sobą gospodarki krajowe. Kryzys w Grecji w 2015 r. prowadzi niemal do rozpadu strefy euro.