Back to top
„Siège de la Bastille” (Szturm na Bastylię)
Paryż, Francja, 1969 r., wg dzieła Jeana-Bertranda Andrieu (1761–1822)
Medal odlany w brązie
Monnaie de Paris, Paryż, Francja

Rewolucja francuska 1789 r. jest punktem zwrotnym w europejskiej historii. Istniejące systemy polityczne chwieją się pod naporem rozprzestrzeniających się na kontynencie ideałów „wolności, równości i braterstwa”. Atak rewolucjonistów francuskich na Bastylię w Paryżu 14 lipca 1789 r. staje się symbolem oporu wobec skorumpowanych rządów i arystokratycznych przywilejów.