Back to top
Paczka z Czerwonego Krzyża
Wielka Brytania, 1945 r.
Karton
Imperial War Museum, Londyn, Wielka Brytania

Szanse przeżycia jeńca wojennego zależały od tego, po której stronie i w jakim momencie wojny został schwytany. Amerykański Czerwony Krzyż zdołał przygotować i dostarczyć ponad 27 mln paczek, aby zwiększyć szanse jeńców na bezpieczny powrót do domu.