Back to top
Przypinki przeciw energii jądrowej
Europa, lata 1970–1985
Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, Gandawa, Belgia

Powstają nowe ruchy społeczne; zachodni Europejczycy wychodzą na ulice z transparentami wyrażającymi poparcie dla równości płci i praw osób LGBT, głoszą hasła ochrony środowiska, organizują kampanie na rzecz pokoju. W ich głosach słychać poważne wątpliwości, czy i jak demokracja parlamentarna może zaspokoić ich potrzeby.