Back to top
WE/ paszport duński
Dania, 1994 r.
Zbiory prywatne, Bruksela, Belgia

Wprowadzony w 1985 r. paszport europejski podkreśla nowe możliwości, jakie stwarza swoboda przemieszczania się, i symbolizuje konkretne wysiłki Wspólnoty Europejskiej, by stworzyć poczucie obywatelstwa europejskiego.