Back to top
Ulotka z wyborów do Parlamentu Europejskiego
Wielka Brytania, 1979 r.
Reprodukcja
Zbiory prywatne, Bruksela, Belgia

Rok 1979 – historyczna okazja do wzmocnienia demokracji w Europie dzięki pierwszym bezpośrednim wyborom do Parlamentu Europejskiego przez obywateli państw członkowskich. To ważne zgromadzenie nie będzie już więcej wybierane przez parlamenty narodowe; staje się ono się pierwszym organem międzynarodowym wybieranym w wyborach powszechnych.