Back to top
80000 stron przepisów UE
Holandia, 2003 r.
Rem Kolhaas
Dom Historii Europejskiej, Bruksela, Belgia

Czym jest europeizacja? To przyjęcie i wdrażanie wspólnych przepisów przez wszystkie państwa członkowskie UE, przyczyniające się do budowy wspólnoty interesów i zmniejszania różnic między krajami. Przepisy te, znane pod nazwą acquis communautaire (dorobek wspólnotowy), były tworzone przez dziesięciolecia, a państwa przystępujące do UE muszą je włączyć do swoich krajowych systemów prawnych.