Back to top
Trzy miseczki z wizerunkami Holendrów
Nagasaki, Japonia, XVIII w.
Porcelana
Nagasaki Museum of History and Culture, Nagasaki, Japonia

Niektóre mocarstwa europejskie stworzyły kompanie handlowe do kontaktów z krajami Dalekiego Wschodu; w XVII w. najważniejszą z nich była Holenderska Kompania Wschodnioindyjska.