Back to top
Brosza przedstawiająca antyczne ruiny
Rzym, Włochy, lata 1790–1830
Szkło, mozaika i złoto
New-York Historical Society, Nowy Jork, Stany Zjednoczone

W XIX w. wielu zamożnych Amerykanów płynęło do Europy na tzw. Grand Tour. Starożytne ruiny, dzieła sztuki renesansu i romantyczne krajobrazy kształtowały ich wyobrażenia o Europie. Podróżnicy zamawiali lub wysyłali do domu specjalne pamiątki, częstokroć o wyjątkowej finezji lub skali.