Back to top
Tinker Imagineers, Utrecht, Holandia

Tuż po wojnie w Europie nie istniała jeszcze specyficzna kultura młodzieżowa. Rodzące się kultury młodzieżowe na wzór amerykański przyciągały jednak rzesze młodych Europejczyków chcących wyrazić swą indywidualność i sprzeciw wobec społecznego konformizmu. W prawie wszystkich państwach powstały różnego rodzaju subkultury: Teddy boys i rockersi w Wielkiej Brytanii, blousons noirs we Francji, teppisti we Włoszech, nozems w Holandii, Halbstarken w Niemczech, bikiniarze w Polsce, jampecok na Węgrzech, malagambiści w Rumunii, potápky czy páskové w Czechosłowacji, styladzy w Związku Radzieckim.

Rozwój subkultur młodzieżowych budził niepokój rządzących na Wschodzie i na Zachodzie. Władza i policja coraz częściej postrzegały tych młodych ludzi jako chuliganów i młodocianych przestępców oraz nękały ich z powodu wyglądu.