Back to top
Holenderski patchwork upamiętniający ofiary AIDS, 1990–2014
Dar Fundacji NAMENproject,
Amsterdam, Holandia

Na początku lat 80. XX w. wyraźne stały się zmiany wynikające z rewolucji seksualnej. Dzięki coraz większej dostępności antykoncepcji kobiety mogły w większym stopniu decydować o własnym ciele. Europejska młodzież rozpoczynała aktywność seksualną wcześniej i przed zawarciem małżeństwa. Przygodny seks był chętniej akceptowany zarówno przez młodych mężczyzn, jak i młode kobiety. Bardziej widoczny stał się homoseksualizm. Sferę seksualną postrzegano jako nieskomplikowaną. Wybuch epidemii AIDS spowodował jednak radykalną zmianę zachowań i nastawienia do seksualności.