Back to top
Tinker Imagineers,
Utrecht, Holandia

Europejska młodzież za pośrednictwem tworzonych przez siebie ruchów wyrażała pragnienie pokoju, możliwe do spełnienia tylko dzięki działaniu międzynarodowemu. Młodych ludzi przedstawiano jako pięknych, silnych i – na co wskazują symbole pokojowe – zjednoczonych ponad granicami w walce o wolność. Z myślą o powojennym pojednaniu w całej Europie organizowano międzynarodowe obozy młodzieżowe i spotkania młodzieży.

Sytuację tę zmieniła zimna wojna – Europa Wschodnia znalazła się w strefie dominacji radzieckiej, co spowodowało jej izolację i uniemożliwiło szeroką wymianę międzynarodową. Młodość i młodzież stały się istotną bronią w wojnie propagandowej między Wschodem a Zachodem.