Back to top

Otworzyć się na Europę: Dom Historii Europejskiej w Brukseli

Constanze Itzel
Artykuł
1 sty 2019
11 strony

Pod wieloma względami Dom Historii Europejskiej można nazywać „rozszerzonym muzeum”. W niniejszym artykule omówione zostaną trzy główne pomysły związane z tym tematem. Po pierwsze, w jaki sposób można opisać europejski charakter tego muzeum? Po drugie, w jaki sposób jest ono zakorzenione w przestrzeni: zarówno w jego krajobrazie lokalnym, jak i w szerszej, europejskiej przestrzeni geograficznej? Po trzecie, w jaki sposób dziedzictwo europejskie jest w tym muzeum ponownie rozpatrywane w szerszym kontekście?

Dostępne formaty i języki
OPIS

Publikacja ta jest wynikiem międzynarodowego seminarium zatytułowanego „Museums and Identities” – drugiego międzynarodowego seminarium z cyklu „Planning an Extended Museum”, które zorganizowało Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Publikacja „Museums and Identities. Planning an Extended Museum” jest dwudziestym tomem z serii wydawniczej Muzeologia, wydawanej przy wsparciu finansowym z projektu specjalnego ICOM oraz przy wsparciu finansowym Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Narodowego w Kielcach, MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie oraz Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.