Back to top

Przewodnik dla zwiedzającego

DOM HISTORII EUROPEJSKIEJ
Przewodnik po wystawie
6 Maj 2017
160 strony

Na wydarzenia historyczne można oczywiście spojrzeć pod wieloma kątami, dlatego też na wystawie powracają pewne stałe pytania. W jaki sposób pamięć tworzy różne wizje przeszłości? W jaki sposób historia wpływa na nasze dzisiejsze życie? Co mówi nam przeszłość, kiedy patrzymy w przyszłość? Na wystawie nie ma gotowych odpowiedzi. Zapraszamy raczej do krytycznego spojrzenia i do wzięcia udziału w dyskusji nad przeszłością Europy i jej konsekwencjami dla teraźniejszości i przyszłości.

  • 24 języki
  • ISBN 978-92-823-7510-5
OPIS

W miarę zwiedzania głównej wystawy zauważysz, że nie opowiadamy historii poszczególnych narodów europejskich. Chcemy natomiast zbadać, jak historia ukształtowała europejską pamięć i jak wpływa na nasze obecne życie i naszą przyszłość. Podobnie jak w życiu, niektóre rzeczy chcemy pamiętać, o innych wolimy zapomnieć. I oczywiście na to samo zdarzenie można patrzeć z różnych perspektyw.