Back to top

Tworzenie Domu Historii Europejskiej

DOM HISTORII EUROPEJSKIEJ
Katalog
31 sty 2018
356 strony

Książka pt. „Creating the House of European History” [Tworzenie Domu Historii Europejskiej] przedstawia długą drogę ku utworzeniu muzeum. 40 autorów opisuje w 44 artykułach ten fascynujący i skomplikowany proces tworzenia muzeum z bardzo różnych perspektyw zawodowych i osobistych. Opowiadają o pomysłach i wyzwaniach, ambicjach i wątpliwościach, przeszkodach i rozwiązaniach.

Książkę opublikowano z okazji pierwszej rocznicy otwarcia Domu Historii Europejskiej, której towarzyszyła też konferencja „Europe Exposed¨. Składa się na nią pięć części wyszczególnionych poniżej.

  • Tylko w języku angielskim
  • ISBN 978-98-846-1972-6
OPIS
  • Pierwsza część, „Proces”, opisuje działalność organizacyjną związaną z utworzeniem nowego muzeum pod auspicjami Parlamentu Europejskiego.
  • Drugą część, „Budynek”, poświęcono historii budynku i jego renowacji.
  • Trzecia część, „Treść”, jest najobszerniejsza i przedstawia narrację, wokół której skonstruowano wystawę, oraz niektóre kluczowe eksponaty.
  • W czwartej części, „Produkcja”, zwrócono uwagę na cały twórczy proces, który odbywał się za kulisami przed otwarciem muzeum, od pracy projektantów aż po tłumaczenie tekstów na 24 języki.
  • Wreszcie piąta część, „Działania informacyjne”, dotyczy prac przygotowawczych na potrzeby komunikacji, zajęć dydaktycznych w muzeum oraz planowania wystaw czasowych.

Książkę można kupić w sklepie muzealnym, a także online tutaj.