Back to top

PUBLIKACJE

Dom Historii Europejskiej ma za zadanie rozpowszechniać wiedzę na temat historii europejskiej i pobudzać publiczną dyskusję na temat nieprzemijającej obecności przeszłości w dzisiejszym świecie.

Dzięki publikacjom zwiedzający mogą uzyskać wgląd w działanie muzeum, jego filozofię i zawartość w szerszym sensie. To z kolei przedłuża wrażenia z muzeum po zwiedzaniu, a także daje jego przedsmak.

W tej sekcji można zapoznać się z podstawami wystawy stałej w świetle kluczowych wydarzeń historii europejskiej. Znaczące eksponaty wystawy zostały objaśnione dzięki szczegółowym opisom i esejom naukowym. 

Udostępniamy również szereg artykułów wnoszących wkład do debaty i analizy tematów związanych z Domem Historii Europejskiej.

OUR PUBLICATIONS
Pokaż 1 - 7 z 7 elementów

Począwszy od propagandy z czasów I i II wojny światowej oraz zimnej wojny po czasy rozkwitu wymiany kulturalnej, turystyki i wielojęzycznych ruchów społecznych po drugiej wojnie światowej, wybór plakatów z kolekcji Domu Historii Europejskiej, które można oglądać na wystawie pt. „Kiedy ściany mają głos”, pozwala zaprezentować złożone warstwy europejskich podziałów i jedności.Dowiedz się więcej

Poznaj historię podrabiania i fałszowania na nowej wystawie czasowej w Domu Historii Europejskiej w Brukseli. Od antyku po dzień dzisiejszy – dowiedz się więcej o fałszerstwach i jak je rozpoznawać dzięki krytycznemu myśleniu. 

W ciągu ostatnich 70 lat młodzi ludzie w Europie przeszli ewolucję od grupy, której historia się przydarzała, do grupy, która historię kształtuje. Ta wystawa pokazuje cztery pokolenia młodych ludzi, którzy dorastali w kluczowych momentach historii Europy: pod koniec lat 40., w latach 60. i 80. XX w. oraz po roku 2000. Analizuje ona najważniejsze doświadczenia młodzieży; od edukacji i zatrudnienia...Dowiedz się więcej

Książka pt. „Creating the House of European History” [Tworzenie Domu Historii Europejskiej] przedstawia długą drogę ku utworzeniu muzeum. 40 autorów opisuje w 44 artykułach ten fascynujący i skomplikowany proces tworzenia muzeum z bardzo różnych perspektyw zawodowych i osobistych. Opowiadają o pomysłach i wyzwaniach, ambicjach i wątpliwościach, przeszkodach i rozwiązaniach.

Książkę opublikowano z okazji pierwszej rocznicy otwarcia Domu Historii Europejskiej,...Dowiedz się więcej

Na wydarzenia historyczne można oczywiście spojrzeć pod wieloma kątami, dlatego też na wystawie powracają pewne stałe pytania. W jaki sposób pamięć tworzy różne wizje przeszłości? W jaki sposób historia wpływa na nasze dzisiejsze życie? Co mówi nam przeszłość, kiedy patrzymy w przyszłość? Na wystawie nie ma gotowych odpowiedzi. Zapraszamy raczej do krytycznego spojrzenia i do wzięcia udziału w dyskusji nad...Dowiedz się więcej

Front cover Interactions catalogue

Na tej wystawie prezentujemy rozmaite formy spotkań – wojna, negocjacje, handel, jedzenie, sztuka, edukacja – i wykorzystujemy je jako soczewki umożliwiające badanie historii Europy oraz jej dziedzictwa kulturowego.