Back to top

RADA NADZORCZA I KOMITET AKADEMICKI

RADA NADZORCZA

Ogólny nadzór nad całym projektem sprawuje Rada Nadzorcza, korzystając przy tym z doradztwa byłego sekretarza generalnego Parlamentu Haralda Rømera. Radzie przewodniczy były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering, w jej skład wchodzą politycy wysokiego szczebla i znane osobistości publiczne, a pełni ona funkcję łącznika między wieloma instytucjami europejskimi a władzami Brukseli.

Headshot Hans-Gert Poettering speaking conference

Prof. Dr.

Hans-Gert PÖTTERING

Chairman
Headshot Miguel Angel Martinez speaking conference

Mr.

Miguel Angel MARTINEZ MARTINEZ

Vice-Chairman
Headshot Tibor Navracsics speaking conference

Komisarz

Tibor NAVRACSICS

Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport
Headshot Petra Kammerevert

Ms

Petra KAMMEREVERT

MEP Chair of the EP's Culture and Education Committee
Headshot Algirdas Saudargas speaking conference

Mr.

Algirdas SAUDARGAS

MEP Member of the EP's Culture and Education committee
Headshot Etienne Davignon speaking conference

Wicehrabia

Etienne DAVIGNON

Headshot Hans Walter Hutter speaking conference

Prof. Dr.

Hans-Walter HÜTTER

Headshot Gerard Onesta speaking conference

Mr.

Gérard ONESTA

Former Vice President of the European Parliament
Headshot Rudi Vervoort standing event

Mr.

Rudi VERVOORT

Ministre-Président de la Région Bruxelles Capitale
Headshot Diana Wallis

Ms.

Diana WALLIS

Former Vice President of the European Parliament
Headshot Francis Wurtz speaking conference

Mr.

Francis WURTZ

Former Vice President of the European Parliament
Headshot Pierluigi Castagnetti

Mr.

Pierluigi CASTAGNETTI

Head shot - Jean Arthuis

Mr

Jean ARTHUIS

MEP

KOMITET NAUKOWY

Komitet Naukowy składa się z historyków i pracowników muzeów o międzynarodowej renomie, nadzoruje i doradza w sprawach dotyczących historii i muzealnictwa.

Headshot Matti Klinge speaking conference

Prof. Dr.

Matti KLINGE

Headshot Anita Meinarte speaking conference

Ms.

Anita MEINARTE

Headshot Helene Miard Delacroix speaking conference

Prof. Dr.

Hélène MIARD-DELACROIX

Headshot Mary Michailidou speaking conference

Ms.

Mary MICHAILIDOU

Headshot Oliver Rathkolb speaking conference

Prof. Dr.

Oliver RATHKOLB

Chairman
Headshot Maria Schmidt speaking conference

Prof. Dr.

Maria SCHMIDT

Headshot of Anastasia Filippoupoliti

Dr.

Anastasia FILIPPOUPOLITI

Headshot Louis Godart

Prof. Dr.

Louis GODART

Headshot of Luisa PASSERINI

Prof. Dr.

Luisa PASSERINI

Headshot of Wolfgang SCHMALE

Prof. Dr.

Wolfgang SCHMALE

Headshot Dietmar Preißler

Dr.

Dietmar PREIßLER