Back to top

SZKOŁY

Informacje praktyczne

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI

Grupy zwiedzające HEH we własnym zakresie mogą liczyć maksymalnie sześćdziesięciu uczniów, w zależności od dostępności, przy czym wymagana jest obecność jednego opiekuna na piętnastu uczniów.

Wcześniejszej rezerwacji należy dokonać z co najmniej cztery tygodnie wyprzedzeniem.

Jeśli masz pytanie, na które nie znalazłeś(-aś) odpowiedzi powyżej, możesz wysłać nam e-mail na adres historia-learning@ep.europa.eu