Back to top

GRANICE I MOSTY – MIGRACJA

Wiek: 
6-11, 12-15, 16-18
Język: 
Dutch, English, French, German
Temat: 
History - General
OPIS

Podczas tych warsztatów uczniowie będą analizować osobiste relacje, aby lepiej zrozumieć, co migracja może oznaczać w różnych okresach i kontekstach. Wybrane przykłady ilustrują ruchy społeczne w XIX, XX i XXI wieku, które miały znaczący wpływ na historię Europy.