Back to top

RÓWNE TRAKTOWANIE? – PRAWA CZŁOWIEKA

Wiek: 
6-11, 12-15, 16-18
Język: 
Dutch, English, French, German
Temat: 
History - General
OPIS

Moje prawo? Twoje prawo? Nasze prawo? Czy w przeszłości prawa były zagrożone? Czy dziś są zagrożone? Podczas warsztatów analizujemy niektóre spośród najistotniejszych kategorii szeroko rozumianych praw człowieka. Podczas badania tego tematu jako wskazówki dla osób uczących się wykorzystywane będą przykłady z europejskiej historii.