Back to top

WYRAZY UZNANIA I KRYTYKA

Teraz Twoja kolej! Tutaj jest miejsce na Twoje opinie! Czym jest Europa? Co powoduje, że czujesz się Europejczykiem? Czym jest dziedzictwo europejskie? Jeżeli pochodzisz spoza Europy, w jaki sposób postrzegasz Europę i Europejczyków?

Jakie znaczenie mają nasze wspomnienia? Pamiętanie o przeszłości jest dla nas ważne; łączy nas, ale czasami też dzieli. Zagłębianie się w historię i rozumienie wspólnego europejskiego dziedzictwa to kluczowe procesy dla zrozumienia naszej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Wejście na szóste piętro - krytyka krytyków

EUROPA WIDZIANA OCZAMI CUDZOZEIMCÓW

Jak Europa jest postrzegana poza swymi granicami? Wystawione tu eksponaty pochodzą z muzeów z całego świata i pokazują, jak inne kultury postrzegały Europę i Europejczyków. Pierwsze kontakty z Europejczykami cechowały się bezstronną ciekawością. W miarę jak kraje europejskie narzucały swą dominację większej części świata za pomocą kolonializmu, postrzeganie Europy zmieniało się za sprawą negatywnych doświadczeń opresji, niewolnictwa i wyzysku. Mimo to niektórzy idealizowali Europę jako źródło wyrafinowanej kultury i uniwersalnych wartości, będących spadkiem po jej antycznej historii.

WYRAZY UZNANIA I KRYTYKA

W 2012 r. Unia Europejska otrzymuje Pokojową Nagrodę Nobla w uznaniu jej działań na rzecz pokoju i pojednania, demokracji i praw człowieka w Europie od ponad 60 lat. Jednak przeciwnicy krytykują to wyróżnienie w związku ze skrajnie złą sytuacją gospodarczą milionów obywateli Unii, co podaje w wątpliwość jej przyszłą rolę.

BRUKSELA: STOLICA, KTÓRA SIĘ ZMIENIA

Nigdy nie planowano, że Bruksela stanie się stolicą Unii Europejskiej, a to, że tak się stało, jest dziełem czystego przypadku. Teraz to poczwórna stolica: Europy, Belgii, Flandrii i Regionu Stołecznego Bruksela.