Back to top

ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM I WARSZTATY

Zwiedzanie z przewodnikiem i warsztaty są dostępne w czterech językach: angielskim, francuskim, niderlandzkim i niemieckim. Jeśli chcesz zapoznać się z materiałami dydaktycznymi proponowanymi we wszystkich 24 językach urzędowych UE, zobacz sekcję Ćwiczenia w klasie.

Wcześniejszej rezerwacji należy dokonać z co najmniej cztery tygodnie wyprzedzeniem.

Przed zaplanowaniem wizyty prosimy o zapoznanie się z pełną listą środków bezpieczeństwa związanych z Covid-19.

Jeśli masz pytanie, na które nie znalazłeś(-aś) odpowiedzi powyżej, możesz wysłać nam e-mail na adres historia-learning@ep.europa.eu