Back to top
©-Studio Harm Rensink

Secțiunea Turbulențe și unitate urmărește rolul afișelor ca agenți și martori ai ciocnirilor ideologice și ai confruntărilor care au modelat istoria europeană de la Primul Război Mondial încoace. Titlul secțiunii este o referire la antagonismele și tensiunile care au stat la baza luptelor ideologice și a conflictelor armate din Europa de-a lungul secolului al XX-lea, dar exprimă totodată și ideea contrară, și anume voința de a coopera și de a merge înainte prin eforturi pașnice și reciproce.