Back to top
©-Studio Harm Rensink

Secțiunea Activism și protest examinează afișele de revoltă ca mijloace ideale de a exprima revendicări politice și ca martori valoroși ai luptei pentru drepturile omului. Juxtapunerea complexă a revendicărilor politice din ce în ce mai diferențiate, a conflictelor de interese și a ideilor de echitate din Europa postbelică este rezultatul pluralismului și polarizării care există în societățile moderne.