Back to top
Unul dintre primele telegrafe utilizate în Belgia
Londra, Marea Britanie, cca 1844
Cooke and Wheatstone
© European Union 2016/Casa Istoriei Europene, Bruxelles, Belgia

Telegraful a făcut posibilă comunicarea cvasi-instantanee între locuri îndepărtate. O crimă comisă într-un oraș putea fi comunicată rapid în alt oraș; la fel și prețurile la nivel mondial ale bunurilor de larg consum. Odată cu cablurile submarine, comunicarea a căpătat dimensiuni mondiale.