Back to top
Festivitățile de sărbătorire a reunificării la Poarta Brandenburg
Gilles Leimdorfer
Berlin, Germania, 3 octombrie 1990
Fotografie
AFP/Getty Images

La 3 octombrie 1990, a avut loc reunificarea Germaniei. Reunificarea a fost încurajată de exodul permanent al persoanelor din est spre vest ca urmare a căderii zidului Berlinului și de rezultatele alegerilor din Germania de Est din acel an, care au demonstrat faptul că cetățenii doreau reunificarea. Tratatul de reunificare a fost convenit împreună cu națiunile care ocupaseră Germania în perioada postbelică: SUA, Uniunea Sovietică, Franța și Marea Britanie.