Back to top
80 000 de pagini de legislație a UE
Țările de Jos, 2003
Rem Kolhaas
Casa Istoriei Europene, Bruxelles, Belgia

Ce este europenizarea? Este procesul de acceptare și punere în aplicare a unor legi comune de către toate statele membre ale Uniunii Europene, care încurajează convergența intereselor lor și similarități din ce în ce mai pronunțate. Aceste legi, cunoscute sub denumirea de acquis comunitar, au fost elaborate de-a lungul mai multor decenii, iar statele care aderă la UE trebuie să le integreze în sistemele juridice naționale.