Back to top
Tinker Imagineers,
Utrecht, Țările de Jos

Tinerii și mișcările lor din Europa își exprimau dorința de pace, care nu putea fi împlinită decât dacă acționau împreună, dincolo de granițe. Tinerii erau înfățișați drept frumoși, puternici și – alături de simboluri ale păcii – uniți  la nivel internațional în lupta lor pentru libertate. În întreaga Europă se organizau tabere și întâlniri, pentru a contribui la reconcilierea de după război.

Războiul Rece a schimbat situația, dominația sovietică acaparând Europa de Est, pe care a izolat-o și a ținut-o departe de contactele internaționale de orice fel. Tineretul a devenit una dintre principalele arme în războiul de propagandă dintre Est și Vest.